Krisestipend fra GramArts fond fordelt

Stipendene som ble opprettet som følge av koronakrisen er fordelt. 203 av 431 søknader har fått innvilget støtte.