Landsfestivalen for kor: Lykken er å være i korbobla

Landsfestivalen for kor er en stor folkefest for korglade mennesker, og ble nylig avholdt i Trondheim. Claudia Bätcke rapporterer fra den for Ballade – med betraktninger over sangskatten som kan gå tapt, identitet og møter mellom kulturer.

Statsbudsjettet 2020: Nye kutt i støtten til voksenopplæring

Kutt i støtten til voksenopplæring rammer det frivillige musikklivet, melder Norges Korforbund i en kommentar om neste års budsjett.

Å være profesjonell kor- og ensemblesanger har høy status

Det Norske Solistkor opplever at korfeltet er i en god utvikling, og ikke i en ond sirkel slik det ble hevdet i en artikkel på Ballade.

Syng i ensemble!

Vi opplever at utdanningsinstitusjonene ikke henger med i tiden. Det å synge i et ensemble med en sanger på hver stemmer er vel så utfordrende som å spille i en strykekvartett, skriver Nordic Voices.

Uranienborg Vokalensemble vant priser i Italia.

Koret fikk to førsteplasser og en andreplass under korsangmesterskapet ‘Guido d’Arezzo’.

Kan kor brukes til integrering?

Prosjektet Barn synger har som mål å gi kor til alle. Pilotprosjekt med lavterskel-kor er i gang i Bergen og bydelen Gamle Oslo.

Kan du synge deg frisk?

Forskningsprosjektet «Syng deg friskere» har undersøkt om – og hvordan – korsang kan gi mennesker med psykiske helseplager en bedre hverdag.