Fem millioner til Korpsåret 2018

Korpsforbundet fikk beskjeden om at de får en tredjedel av hva de søkte om, og offisiell status som Musikkorpsenes år i møte hos Kulturministeren fredag.