Korprisen 2022 til Thomas Caplin

Caplin tildeles prisen spesielt for å ha vært en pådriver og inspirator for digital korledelse og pedagogiske verktøy for dirigenter og korister gjennom pandemien.

Korprisen til Steinar Eielsen

Prisen ble delt ut under Landsfestivalen for kor i Stavanger i helgen.