Kjære bransje, la oss bli bedre lyttere etter Covid.

INNLEGG: «Vi går inn i en brytningstid, også musikalsk. Spisser vi ørene ytterligere, kan vi karre oss tilbake til et musikkliv hvor vi ikke bare snur røde tall i kolonnene som kan telles. Vi kan faktisk bli litt bedre til å få det til å tells.» Les Filip Roshauws åpningsinnlegg fra Rådslag bransjetreff torsdag.

Norske Konsertarrangører: Hvor lenge skal Helsedirektoratet få være den urimelige voksne?

INNLEGG: Hvorfor vi raser i avisene og aldri blir fornøyde? Fordi vi blir behandlet som barn, skriver lederen av Norske Konsertarrangører.

Nytt forslag til kompensasjonsordning for kulturlivet på høyring

Kompensasjonsgrad på 70 prosent, gjennomsnittsinntekt frå 2017–2019 til grunn for søknadene og flytting av forvaltningsansvar frå Kulturrådet til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Dette er nokre av nyheitene i forslaget til kompensasjonsordningen frå Trettebergstuen, som oppmodar kultursektoren om høyringssvar innan 11. januar 2022.

FHI ville ha høyere makstall på antall publikum

FHI mente at grensen på antall personer ved offentlige arrangementer burde være 1500.