Mange forventninger til 900 millioner koronakroner

Eksportdrøm, desillusjon og bønner møter kulturministerens nesten-milliard. Målet er at pengene skal få flere tilbake til å skape. Passivitet skal bli til nye aktivitet.

Se Kulturdepartementets pressekonferanse om stimuleringsordningen

Her kan du se opptak av dagens pressekonferanse om stimuleringsordningen og annet nytt om krisetiltakene for vår koronarammete kulturnæring.