Oslo-valget: Hva sier partiene om ny stor-arena?

Blå-rødt valgflesk: De fleste partiene sier ja til ny konsertarena.