Landskappleikens kongepokal til Margit Myhr

En rekke andre priser ble også delt ut under Landskappleiken i Vågå sist helg.