Griegakademiet har fått ny førsteamanuensis i komposisjon

Dániel Péter Biró er tilsatt ved Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen.