MØST inviterer til stiftelsesmøte

Musikknettverk Østlandet skal etableres som egen organisasjon, etter å ha fått status som kompetansesenter for musikk.

Kulturrådet lager støtteordning for kompetansesentrene

– Vi håper at dette vil rydde litt i jungelen av begreper som har skapt forvirring blant mange, sier utvalgsleder i Kulturrådet, Martin Eia-Revheim.