NKA relanserer kompetansebank for konsertarrangører

Arrangørwikien tar utgangspunkt i NKAs egenproduserte håndbøker og faglitteratør.