De største utbetalingene til sommerfestivalene 2020 kommer nå

KORONAKOMPENSASJON: Fem måneder etter søknadsfrist er noen av de største – og mest omdiskuterte – koronamillionene klare. Tons of Rock har overbevist mest i sin søknad til Kulturrådet og får drøye 36 millioner kroner.

Koronastøtte: Kulturrådet ber om mer dokumentasjon fra søkere

Koronastøtte: Kulturrådet etterspør enda mer dokumentasjon fra noen søkere. 50 søknader fra sommersesongen legges til behandling over nyttår.

Tæring, læring og ny næring

Vi vil dele noen viktige læringspunkter fra kulturfeltet etter sju måneder i krise. Samtidig ber vi ansvarlige politikere og byråkrater innstendig om å se på noen enda viktigere næringspunkter, skriver Torgeir Vierdal i strømmeproduksjonsselskapet Vierlive.

Oppretter klagenemnd for koronastøtte

Kulturrådet har mye å gjøre som følge av koronakrisa – og samtidig som rådet har fått økt bemanning, oppretter også Kulturdepartementet ei egen klagenemnd for krisemidlene.