Derfor inviteres internasjonal musikkbransje til tre dager på Svalbard

Er det egentlig vanskeligere å nå ut med musikk for nordnorske artister?

Er det mulig å se for seg et ressurssenter hvor både penger og kompetanse i større grad følger musikken og kunstneren?

Dette er et av spørsmålene som stilles i et innspillsnotat fra Kulturrådet om fremtiden til regionale sentre og nettverk for musikk.