Abid Rajas statssekretær trekker seg

Ukulturen i politikken avgjørende for valget om å gå, skriver Knut Aastad Bråten.