Seks konkrete råd til regjeringen

Kompetanse er nøkkelordet når Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring gir regjeringen sitt første innspill.