Når ble musikk om klima og miljø en egen sjanger?

Det er ikke én ting, dette med klima. Det er alt. 

Den sjette masseutryddelsen og moderne, norske viser

En historie om vår overlevelse, fortalt i ord og toner.