Kultur-Norge slår alarm

Onsdag 30. september står et samlet norsk kulturliv foran Stortinget med ett budskap: Regjeringen må videreføre kompensasjonsordningen frem til koronakrisen er over.

Relanserer Kulturkampen

Kampanjen vil, som ved foregående valg, sette kunst- og kulturpolitikken på dagsorden og synliggjøre bredden og mangfoldet i det norske kulturlivet