Stalltips til ministeren

To felt garanterer avkastning: kunstnerne i det frie feltet og den teknologitunge kunsten.