Minneord over Ole Paus (1947 – 2023)

– Den aller beste måten å hedre Ole Paus på er å bruke visene hans. Visekunstner Jørn Simen Øverli hedrer nasjonalskalden Ole Paus i dette fine minneordet.

Laber interesse for klubbstøtte i Oslo

Med noen få unntak vender Oslos musikklubber ryggen til Oslos kommunes driftstøtte. Både uvitenhet og skuffelse over tidligere avslag lanseres som forklaringer.

Disse får NOPAs tekst-og musikkpriser 2015

Martin Romberg, Ingvar Hovland, Sigrun Loe Sparboe og Josefine Visescene mottok NOPA-priser tirsdag.