Orgelfamiliedramaet i Stavanger

Innslagene under helgens Orgelkraft i Stavanger var på hver sin måte relevante for spørsmålet “Hvor stor er egentlig orgelfamilien?”