Arrogant, mangler kunnskap og hvor er arrangørene?

Dette var noen av karakteristikkene da nær samtlige på talelisten slaktet Kulturrådets innspillsnotat om styrking av regionale sentre og nettverk for musikk.