”Afrikas Sønner spiller noksaa godt paa Horn”

Imponerende verk om afrikansk-amerikanske artister i Norge.