Ellen Horn er ny styreleder i Oslo Jazzfestival

Hun tar over etter Jan Myhr som har vært styreleder siden 2007.