Venter fortsatt på støtten for 2016

I november i fjor klaget Oslo musikkråd på at kommunens tilskudd til kor, korps og orkester ikke er organisasjonsuavhengig. Klagesaken er ennå ikke ferdigbehandlet.

Skoler blir kulturhus

Mange av Oslos bydeler mangler fungerende kulturhus. Nye forskrifter skal gjøre skoler mer egnede til også være kulturarena.