Seks komponister skal skrive nye verk til samisk og kvensk musikksatsing

Arktisk Filharmoni søkte nylig komponister til en større satsing på samisk og kvensk musikk. Nå er det klart hvilke seks som skal sette sitt kunstneriske preg på satsingen.