Kan ny åndsverklov gi bedre strømmebetaling?

Når forslaget til ny åndsverklov slår fast at gode vederlag er et ufravikelig krav, kan det få betydning for fremtidige utbetalinger fra strømming, håper opphavsekspert Irina Eidsvold-Tøien.