Vil du sende verk til World Music Days i Beijing?

Send verk til nyMusikk, som sender seks stykker videre til International Society for Contemporary Music (ISCM) som setter programmet.