(U)stabile tilstander: På vei mot nye uttrykk gjennom kunstnerisk forskning

På Griegakademiet i Bergen pågår et treårig kunstnerisk forskningsprosjekt som konsentrerer seg om fortolkning og stildannelse i et musikalsk verk.