De vil inn (!) på scenene

Her kommer organisasjonen som vil åpne karrierene i kulturlivet for flere med minoritetsbakgrunn.