Eg, ein Spellemann-sponsor

Eg såg fram til ein Oslo-tur der eg kunne treffe resten av juryen, nominerte og kollegaer. I staden viste det seg at eg hadde brukt arbeidskrafta mi til å sponse festen for den i hovudsak Oslo-baserte musikkbransjen, skriv Idar Lind.