Økte honorarsatser i Den kulturelle skolesekken

KS ville ikke forhandle om lønnsavtale til kunstnerne i DKS. Nå er honorarsatsene økt med 8 prosent.

Tveegget honorarsats

– MFOs minstesats er en positiv målestokk, men er altfor lav i krevende prosjekter, mener Håkon Thelin.