Frå seljefløyteskogen, den råaste musikkfamilien og dei mest spennande unge norske musikarane

Det er berre to veker i året det går an å lage seljefløyte. Og dei beste unge jazzmusikarane kjem nesten alltid rett frå jazzlinja i Trondheim.