Håndbok for mangfold i kulturlivet

Hvordan nå ut til et større publikum, programmere bredere og være en relevant arrangør? Nå er håndboka her.