Fysiske valg

Hvorfor vil ikke fysiske kopier av innspilt musikk forsvinne?