Austbø og Messiaen kan bli bok

Folkefinansierte musikkbøker: En av de få klassiskfokuserte bøkene i Norske albumklassikere er i gang som innsamling. Den skal handle om Håkon Austbø og hans arbeid med Olivier Messiaens viktige 1900-tallsverk.

Utdrag fra Håkon Austbøs «Motstrøms. Refleksjoner over et musikerliv»

Her kan du lese hele kapittelet «Elitekultur?» fra pianist Håkon Austbøs bok om eget liv og virke som kunstner gjennom nesten 60 år, hvor han diskuterer medias musikkdekning, omlegginger av kulturinstitusjoner og kunstnerisk kvalitet.

Håkon Austbø: Evig outsider

ANMELDELSE: Håkon Austbøs memoarer tilbyr et nært blikk på et turbulent musikerliv.

Om kvalitet i musikalske framføringer

Kriteriene som brukes om kvalitet i kunst er et viktig maktmiddel for det etablerte musikklivet og bør utfordres, skriver pianist Håkon Austbø.