Hilde Tørdal ny daglig leder i PNEK

Vi trenger mer formidling, mer kunstkritikk og få ut informasjonen om hvem kunstnerne er, sier den nye lederen av PNEK, senteret for elektronisk kunst.

Stalltips til ministeren

To felt garanterer avkastning: kunstnerne i det frie feltet og den teknologitunge kunsten.