Dramatisk konkurransestrøm fra Bergen

Klassisk musikk er best live. Men Grieg Competition greide å skape spenning også på nett, gjennom liveoverføringer av høy kvalitet.