22,5 millioner delt ut til utstyrs- og rombehov

Tross ekstra «julegave» med Tippemidler: Kulturrom mener det er et større utstyrsbehov blant kulturaktørene de er til for, enn de kan dele ut.