Hele Creo-ledelsen gjenvalgt

Fire nye år for Christine Thomassen, Anders Hovind og Hans Ole Rian. Nytt forbundsstyre valgt torsdag.