Løs opp knuten

Regjeringen foreslår å avvikle knutepunktordningen og flytte disse festivalene over til Kulturrådet. Endelig, skriver Eivind Kaasin.