Jeg vil påstå de har lyktes med å lage selveste søknadsskjemaet fra helvete

«Milde himmel da mann, jeg skal jo bare arrangere en liten konsert» skriver konsertarrangør Jan Engen.

Flere fylker forvirret om flerårig festivalstøtte

Innføringen av mulighet for festivalstøtte over fem år skaper hodebry for fylker som ikke har hatt Knutepunktfestivaler. Det er også ulik praksis i fylkene for annen festivalstøtte.