Frøyningsfjelltromma har kommet hjem

Den sørsamiske tromma ble beslaglagt for 300 år siden, og har vært på museum i Tyskland siden 1837. I dag kom den hjem.