Salme for tomme kulturhus

Ti historiske praktbygg i Oslo står snart tomme. Gi deler av bygningsmassen til den frivillige kulturen, skriver Anders Wyller

-Frivillig musikkaktivitet kan bli skadelidende

Arbeiderpartiet mener at konflikten som har kommet frem mellom Norsk musikkråd og Musikk i Skolen gir grunn til bekymring. Nå tar partiet opp saken om rapporteringskrav i Frifond Musikk med regjeringen.