Når politikerne ikke svarer

Når politikere og forvaltningsorgan ikke svarer tydelig i kontroversielle tildelingssaker, er det lett å miste tiltroen til politikere og tilskuddsordningen som helhet. Det er ingen tjent med, skriver Gro Kirkeby.

Frifond på ville veier?

Departementet har full tillit til et system som innebærer at Norsk musikkråd skal behandle klager mot seg selv. Da er det ikke lett å få en uhildet vurdering, skriver Musikk i Skolen.

Rydd i eget rot!

Krav til korrekt registrering og dokumentasjon av medlemstall burde overhodet ikke være nytt for Musikk i Skolen, skriver Terje Winther i UNOF.

– Dette er en rasering av kulturmiljøet

Flere lokallag i Musikk i Skolen er i harnisk etter at Norsk musikkråd har strammet inn retningslinjene for Frifond Musikk. Dette gjør det vanskelig for lokallagene å fortsette sine aktiviteter.

Frivillige musikkgrupper og lokallag må legge ned

Musikk i Skolen mottar ikke lenger Frifondmidler. – Kan ikke vise til medlemstall, sier Norsk musikkråd. Musikk i Skolen mener Norsk Musikkråd ikke tar inn over seg at vi har en ny type frivillighet.