Årets Riddu Riđđu preges av samepolitiske saker

Fosen-demonstrasjonene og rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen preger årets urfolksfestival i Manndalen i Nord-Troms.