Yngvar Kjus ny førsteamanuensis i musikkvitenskap ved Universitet i Oslo

Forsker på forholdet mellom musikk og medier.