Hvorfor bruker Kulturdepartementet pandemien til å skape statlig monopol på barneforestillinger?

– Barnehageforestillinger faller utenfor ordningene. Kunstner Sonia Loinsworth svarer Kulturdepartementet tilbake.