Korforbundet gir penger til menn som starter mannskor

Forbundet håper filmen For vi er gutta skal inspirere til mannskorbølge.