Tvilsam og vulgær framferd. Me må opne augo for seksuell trakassering i folkemusikken og folkedansen.

Tida er overmogen.