Jo David Meyer Lysne i mentorprogram for unge komponister: Musikk for strykere og en kinetisk messingskulptur

Denne uken fremføres to verk fra komponist Jo David Meyer Lysne som del av Festspillene i Bergens nye mentorprogram, Premiere. Det ene verket er skapt i samspill med en selvbygget messingskulptur.  

FIB vurderer strammere honorarpraksis

Festspillene i Bergen vurderer å kreve at ingen musikere får mindre honorar enn MFOs minstesats på 4100 kroner.